Hasar Tazminatı – Sivil, Ticari ve Mali Sorumluluk

Hukuk Büromuz sigorta anlaşmaları veya ticari ilişkilerden doğan risklerin garanti altına alınması için danışmanlık ve hizmet verir. Gerçek ve tüzel kişilere, gruplara, şirketlere ve derneklere, her tür haksız fiil tazminatı ile ilgili konuda, fizyolojik, psikolojik, varlığa veya imaja yönelik zararların tazminatının en iyi şekilde elde edilmesi için danışmanlık ve hizmet vermektedir.

Hukuk Büromuz uçak, deniz ve trafik kazalarından, doktor ve sağlık kuruluşlarına bağlı hatalardan vb. gibi sebeplerden doğan haksız fiil tazminatı konusunda yüksek deneyime sahiptir. Kazazedelerin ve ailelerinin, uğradıkları maddi veya manevi zararların doğru karşılığını elde etmeleri için gereken hak taleplerini ve ihtarları hazırlar.

Yansıma yoluyla tazminat hakkının doğduğu durumlarda mağdurun yakınlarına yol gösterir. Ofisimiz bünyesinde bulunan profesyoneller sigorta hukuku donanımları, sigorta şirketleri ve zorunlu sigorta kurumlarıyla yaptıkları müzakerelerdeki deneyimleri ve gayretleri ile haksız fiil tazminatının her aşamasını yönetmektedirler.

Ofisimizin deneyimli bilirkişilerle sürekli işbirliği içerisinde bulunmaktadır. ve ayrıca felaketlerden doğan daha karmaşık haksız fiillerde yerli ve yabancı müvekkillerine, ortaklıkta bulunduğu hukuk büroları ile birlikte global bazda da hizmet vermektedir.