İdari Hukuk ve Çevre Hukuku

Hukuk Büromuz kamu idaresi ile gerçek ve tüzel kişilerin ilişkileri ile ilgili idare hukuku kapsamına giren her tür alanda hizmet vermektedir. Kamu ihaleleri, yarışmalar, inşaat ve çevre düzenlemeleri, telekomünikasyon hizmetleri, sağlık ve kültürel değerler ile ilgili özel ve kamu arasındaki oluşan ilişkiler sonucunda doğan ihtiyaçlar için danışmanlık ve hizmeti verir.

Eğitim ve İtalyan, Avrupa ve Uluslararası alanda çevre hukuku ile ilgili danışmanlık vermektedir. Hukuk Büromuz gerçek ve tüzel kişilere, idari kurumlarla yapılması gereken işlemler, hukuki zorunluluklar, çevre kirliliğine ilişkin izinler, proje redaksiyonu, Çevreye Etki Değeri (VIA), Stratejik Çevre Değeri (VAS), Birleşik Çevre İzni (AIA) gibi çevre ile ilgili kanunlardan doğan zorunlu araştırmalarda ve çevresel sertifikalarda, çevre risklerine dair sigortalanmada ve atık yönetiminde destek ve danışmanlık sağlar.

Ayrıca hukuk büromuz özellikle elektrik alanında çalışmak isteyen yerli ve yabancı firmalara, 79/99 numaralı kanuna dayanan zorunluluklar ve elektrik pazarına girmek için gerekli olan dokümantasyon, yeşil sertifikalar ile GME Enerji Pazarı Yönetici kurumu ile ilişkilerde destek verir. Hukuk Büromuz yenilenebilir enerji sektöründe çalışmak isteyen tüm firmalara da danışmanlık hizmeti de sağlamaktadır.