Medeni Hukuk ve Sözleşme Hukuku

Hukuk büromuzda medeni hukukukun kapsadığı bütün alanlarda , özellikle de eşya hukuku, sözleşmeler ve her türlü ticari anlaşmalarda karşılaşılan sorunlarda, uluslararası profillerde destek ve danışmanlık hizmeti verilir.

Şirketler, aile hukuku alanında; yurtdışında doğan çocuklar ve evlat edinme konularında çalışmaktadır. Miras fonlarının oluşturulmasında ve gizlilik anlaşmalarının düzenlenmesinde, vasiyetname, miras konularında danışmalık hizmeti vermektedir.

Büromuzun önemli bir faaliyeti de uluslararası sözleşmelerdir. Birçok yabancı hukuk firması ile işbirliği içinde, uluslararası satış sözleşmeleri, acente sözleşmesi, gizlilik anlaşmaları, franchising, satın alma sözleşmeleri, zaman zaman arabuluculuk gibi alanlarda bireylere ve şirketlere Ulusal, AB ve Uluslararası profillere uygun hukuki danışmanlık hizmeti verir.