Şirketler Hukuku

Ofisimiz şirketler hukuku alanında şirket yönetim kurulu, genel kurulu üyelerine ve pay sahiplerine, İtalya’da yatırım yapmak isteyen Türk şirketlerine düzenli olarak danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Ayrıca ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devir edilmesi, tip değiştirmesi, tasfiyesi, hissedar sözleşmelerinin hazırlanması, gibi konulara dair şirketlere yardımcı olmakta ve aynı zamanda İtalyan pazarına açılmak isteyen Türk şirketlerine Türk devleti tarafından verilen teşvikler konusunda yol göstermektedir.

Hukuk büromuz, girişimciyi ve yönetim kurulu üyelerini toplum hayatının her alanında desteklemekte, şirket esas sözleşmesinin hazırlanmasında ve şirket sözleşmelerinin değiştirilmesi aşamasında danışmanlık ve yardım sağlamaktadır.

Büromuz, yöneticiler ve pay sahipleri lehine danışmanlık hizmeti sunarak onlara kurumsal yönetim, idare, vergi ve hukuk alanında da danışmanlık sağlamaktadır.

Avukatlarımız, bireysel ve toplu iş sözleşmeleri ve ilgili masraflar konusunda tavsiyelerde bulunur ve halihazırda ki kurumsal yönetimle ilgili herhangi bir sorunun yönetiminde yardımcı olmaktadır.