Fikri mülkiyet hukuku, Bilişim Teknolojisi, Marka ve Patentlerin Korunması

Miotti Hukuk Bürosu, gerçek ve tüzel kişilere, Avrupa ve uluslararası alanda fikri mülkiyet ve patent konularında danışmanlık vermektedir.

Yayım antlaşmaları, fikri ve sınai hakların kullanım ve devir antlaşmaları, know-how sözleşmeleri ve bunların hazırlanması ve müzakeresi aşamalarında müvekkillerine hukuki destek sağlar.

Hukuk Büromuz Fikri ve Sınai haklar ile ilgili ihtilafların çözümünde yüksek deneyime sahiptir. Ayrıca Fikri ve Sınai hakların tescili ve icrası konusunda İtalya ve Avrupa’da destek ve danışmanlık vermektedir.