Ticari İhtilaflar, Alacak Tahsili ve Borç Yönetimi

Hukuk Büromuz ihracatlardan, mal ve servis hizmetlerinden ya da herhangi bir iş ilişkisinden doğan dünya çapındaki alacakların arabuluculuk veya yargı yoluyla tahsilinde müvekkillerini temsil eder., Alacağın büyüklüğü ile borçlunun ödeme gücüne orantılı ve sonuca dayalı uzlaşma modellerini önceden hazırlar.

Müvekkilleri için, İtalyan ya da yabancı firmaların finansal durumlarını ve muhtemel rating’lerini, riskleri minimuma indirmek amacıyla, ihracat veyahut farklı bir iş anlaşması öncesinde araştırır.

Hukuk Büromuz borçluyu temsil ettiğinde ise, borç miktarı ve ödeme zamanları üzerinde anlaşma sağlamak üzere müvekkili adına müzakerelere katılır. Bankalar ve diğer kreditörlerle ile ilişkilerde yüksek deneyimli avukatlarımız müvekkilleri temsil etmektedir.